Tréneri

Andrej Pravda

– absolvent Katedry telesnej výchovy a športu

Milan Barányi

– absolvent FTVŠ UK v Bratislave, študijný odb

Timea Toporová

– Timea športuje od útleho detstva. Už od 5 ro

Pavol Masaryk

– študent magisterského štúdia na Fakulte spo

Peter Lepieš

– 17 rokov aktívne hrával ľadový hokej, absol

Marek Barányi

Marek vyštudoval dva telovýchovné odbory: kondičný