Milan Barányi

Milan Barányi

– absolvent FTVŠ UK v Bratislave, študijný odbor trénerstvo karate a učiteľstvo telesnej výchovy – tréner karate 5. kvalifikačného stupňa (Mgr.),

– Milan sa venuje karate 12 rokov a je držiteľom technického stupňa 2. Dan (čierny opasok),

– pôsobí ako tréner v Karate klube Kumade Topoľčany, taktiež ako rozhodca na slovenských i medzinárodných súťažiach a ešte stále aktívne súťaží – predovšetkým v športovom zápase (kumite),

– k začiatkom crossfitu si pričuchol ešte počas štúdia na fakulte, ale aktívnejšie sa mu venuje od januára 2014,

– Milan sa snaží zakomponovať nadobudnuté praktické i teoretické poznatky do tréningu, naučiť ľudí hýbať sa správne, bezpečne a účelne,

–  jeho cieľom je vytvoriť na tréningu také prostredie,  kde sa naši členovia budú vedieť posúvať každý deň o krok ďalej a pritom si nezabudnú celý tento proces užiť s úsmevom na tvári.